Składka członkowska 2020

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia, czas opłacić Składkę Członkowską 2020.
Opłata roczna wynosi 10 zł
Nie wiesz czy informacja Cię dotyczy? Czy skoro wspierasz Stowarzyszenie darowiznami to automatycznie jesteś członkiem Stowarzyszenia?
Żeby odpowiedzieć na te pytania zapraszam do zapoznania się z kilkoma punktami z naszego Statutu, które regulują kwestie członkostwa.


20. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel Polski, jak i cudzoziemiec, niezależnie od tego, czy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski – pod warunkiem akceptacji statutu Stowarzyszenia.

21. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia, na podstawie których Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 30 dni wydaje decyzje o przyznaniu członkostwa, informuje o swej decyzji osobę zainteresowaną i oczekuje uiszczenia opłaty wpisowego oraz składki członkowskiej na rok z góry w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia.

31. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:

  1. Udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
  2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
  3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
  4. Służenia pomocą członkom Stowarzyszenia.

32. Członkowie zwyczajni mają obowiązek regularnego opłacania składek.

.js">