Składka członkowska 2022

97994317_2403502906419894_2857512183787421696_o

Nie wiesz czy informacja Cię dotyczy? Czy skoro wspierasz Stowarzyszenie darowiznami to automatycznie jesteś członkiem Stowarzyszenia?
Żeby odpowiedzieć na te pytania zapraszam do zapoznania się z kilkoma punktami z naszego Statutu, które regulują kwestie członkostwa.

20. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel Polski, jak i cudzoziemiec, niezależnie od tego, czy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski – pod warunkiem akceptacji statutu Stowarzyszenia.

21. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia, na podstawie których Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 30 dni wydaje decyzje o przyznaniu członkostwa, informuje o swej decyzji osobę zainteresowaną i oczekuje uiszczenia opłaty wpisowego oraz składki członkowskiej na rok z góry w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia (…)

31. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:

  • Udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
  • Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
  • Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
  • Służenia pomocą członkom Stowarzyszenia.

32. Członkowie zwyczajni mają obowiązek regularnego opłacania składek.

.js" >