Regulaminy aukcji, licytacji i konkursów

Regulamin aukcji i licytacji
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników licytacji.
 2. Organizatorem licytacji jest Stowarzyszenie Miłośników Szynszyli Małej z siedzibą w Warszawie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000534655 (zwane dalej Stowarzyszeniem).
 3. Przedmioty wystawione do licytacji są własnością Stowarzyszenia lub zostały przekazane przez osoby prywatne.
 4. Uczestnik Licytacji musi mieć ukończone 16 lat.
 5. Celem licytacji jest uzyskanie funduszy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 6. Oferty przebijane są o pełne złote polskie (bez groszowych końcówek).
 7. Zwycięzcą licytacji jest osoba, zwana dalej “kupującym”, która wylicytowała dany przedmiot za najwyższą oferowaną kwotę przed upływem terminu trwania wydarzenia.
 8. Wystawiający przedmiot dokonuje przekazania/wysyłki dopiero, gdy otrzyma od Stowarzyszenia potwierdzenie przekazania darowizny.
 9. Informacja kto pokrywa koszt wysyłki podawana jest przy każdym licytowanym przedmiocie.
 10. Zwycięzcy licytacji dokonują wpłaty wylicytowanej kwoty przelewem na konto: Stowarzyszenie Miłośników Szynszyli Małej Nr konta (BNP Paribas) 57 2030 0045 1110 0000 0398 8980 lub za pośrednictwem serwisu PayPal na konto: stowarzyszenie@forum-szynszyla.pl, zaś kosztów wysyłki – na konto wystawiającego. Konieczne jest dopisanie w tytule przelewu: „DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE” bez żadnych dodatkowych dopisków.
 11. W sytuacji otrzymania od kupującego kwoty różnej od wartości licytacji określonej w wyniku zakończonej aukcji: kwoty wyższe niż ustalona wartość licytacji będą w całości przekazywane Stowarzyszeniu, kwoty niższe niż ustalona wartość licytacji będą zwracane uczestnikowi aukcji. W sytuacji gdy wylicytowana przez kupującego kwota nie wpłynie na konto Stowarzyszenia w ciągu 7 dni od zakończenia licytacji, prawo do wylicytowanego przedmiotu zyskuje następna najwyższa oferta, która padła podczas licytacji.
 12. Osoba, która nie dokonała wpłaty za wylicytowany przedmiot nie może brać udziału w następnych licytacjach.
 13. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu licytacji w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w tym zastrzega sobie również prawo odwołania aukcji, jak i zmiany jej warunków, w tym wydłużenia okresu trwania i zakończenia licytacji bez podania przyczyny.
 14. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Stowarzyszenie Miłośników Szynszyli Małej. Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu świadczenia usług związanych z udziałem w licytacjach.
Regulamin konkursu “Jest nas 4000”
 1. Udział w konkursie może wziąć każdy fan profilu Stowarzyszenia Miłośników Szynszyli Małej i/lub członek grupy “Szynszylowe ABC”.
 2. Konkurs wygrywa osoba, która umieści najciekawszy komentarz dot. działalności Stowarzyszenia Miłośników Szynszyli Małej.
 3. Najciekawszy komentarz będzie wybrany przez Jury, w skład którego  wchodzą Administratorzy fanpage Stowarzyszenia Miłośników Szynszyli Małej oraz grupy Szynszylowe ABC na Facebooku.
 4. Ocenie podlegają komentarze umieszczone w trakcie trwania konkurs tj. W dniach od 14.08.2020 do 20.08.2020.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24.08.2020 o godz. 20.30
 6. Nagrody są ufundowane ze środków prywatnych członków Jury.
.js" >