Zasady udzielania wsparcia przez Stowarzyszenie

Kiedy Stowarzyszenie angażuje się w sprawę?
Najczęściej inicjatorami akcji są aktywni użytkownicy forum-szynszyla.pl, innych for szynszylowych, grup społecznościowych i/lub członkowie Stowarzyszenia, którzy nas informują o konieczności/potrzebie pomocy, określając jej zakres i swoje zaangażowanie, deklarując np: możliwość transportu, zaoferowanie DT, czy opiekę na czas leczenia. Inicjator może być też poproszony o przekazanie opinii o osobie potrzebującej pomocy wraz z rekomendacją. Jeżeli inicjatorem jest osoba sama potrzebująca pomocy, będzie poproszona o przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia problemu i zakresu pomocy, o jaką wnosi.
Jak Stowarzyszenie może pomóc?

Staramy się rozwijać współpracę z lecznicami weterynaryjnymi, rekomendowanymi przez użytkowników Grup “szynszylowych” Forum-szynszyla.pl, innych for szynszylowych i Stowarzyszenie, w całej Polsce i kierować do nich zwierzaki potrzebujące pomocy. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na zaangażowaniu wolontariuszy. Wolontariat polega najczęściej na takich zadaniach jak: organizowanie transportu, ofiarowanie DT do czasu znalezienia nowych opiekunów, opieka nad zwierzakiem do zakończenia leczenia i przekazania nowym właścicielom lub pomoc w rozwiązaniu problemu w miejscu pobytu zwierzaka. W wyjątkowych przypadkach Stowarzyszenie angażuje się także w pomoc finansową.

Na jakich zasadach opiera się pomoc finansowa Stowarzyszenia?

Stowarzyszenie angażuje się w pomoc finansową przede wszystkim w dwóch przypadkach:
1. Interwencje – udzielanie pomocy w sytuacji krytycznej zwierzętom porzuconym, zaniedbanym, wymagającym natychmiastowego przejęcia z rąk dotychczasowego właściciela, bądź zwierzętom nie posiadającym właściciela. W sytuacjach, gdy zwierzę nie ma zapewnionych podstawowych warunków higieniczno-bytowych gdy nie ma szansy nawet na kawałek własnego, ciepłego kąta i dobrej opieki.
UWAGA! Stowarzyszenie nie prowadzi własnego hoteliku/azylu dla zwierząt.
2. Pomoc w sytuacjach wyjątkowych, wymagających skomplikowanych zabiegów weterynaryjnych i/lub długotrwałego leczenia, które przekraczają możliwości finansowe opiekuna. Również wtedy, gdy konieczne jest przetransportowanie zwierzaka do innego miasta, w którym będzie mógł otrzymać fachową pomoc weterynaryjną.

Zaangażowanie Stowarzyszenia jest ograniczone jego bieżącą sytuacją finansową, możliwościami wolontariuszy oraz realizacją trwających akcji.
Zaangażowanie ma charakter współfinansowania zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku, i jest możliwe wyłącznie po przedłożeniu faktur za leczenie wystawionych na leczonego zwierzaka.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo wglądu w historię leczenia oraz podjęcia decyzji co do opłacenia i/lub zlecenia dodatkowych badań, suplementacji itd.
Powyższe zasady udzielania wsparcia przez Stowarzyszenie mogą ulec zmianie.

Posty powiązane

.js" >